Paslėpta apkaustų sistema plastikiniams langams

 

„UNI-JET S-CONCEA­LED“

Plas­tiki­niams langams ir balkono durims skirti apkau­stai su visiškai paslėp­tais kampi­niais ir žirklių guoliais atit­inka aukšči­ausius dizainui, patogumui ir papra­stam mon­tavimui keliamus rei­ka­lavimus.

„UNI-JET S-CONCEALED“ vyriai

 • S = screwed (prisukamas)
 • Daugi­ausia 130 kg svorio varčioms

Dizaino privalumai

 • Visos apkaustų dalys užden­giamos

Paprasta nau­doti

 • Nereikia gręžti lango
 • Mon­tavimo darbus gali atlikti vienas dar­bin­inkas, nes varčia kabinama lygiag­rečiai
 • Tinkuojant dalys nepažeidžiamos, nes jos sumon­tuotos varčios užkaito sri­tyje
 • Visiems nustatymams naudojamas tik vienas reguliavimo įrankis
 • Gaminio kokybė pati­krinta „ift Rosen­heim“ tyrimų labo­ra­to­rijoje

Naudojimo galimybės

 • Galima nau­doti trivėriuose švei­ca­riško tipo languose
 • Išbandyta apkaustų keliamoji galia iki 130 kg
 • Atida­rymo kampas iki 100°

Pro­duktų apžvalga

Pavadinimas„UNI-JET S-CONCEA­LED“
Užkaito tar­pelis [mm]12
Griovelio padėtis [mm]9/13
Varčios užlaida [mm]Maks. 22
Pati­krinta apkaustų keliamoji galia [kg]130
Maks. varčios užkaito plotis [mm]1 400
Maks. varčios užkaito aukštis [mm]2 800
Atkrei­pkite dėmesį į visus mat­menų ir svorio duo­menis, pateiktus atit­inkamose dia­gramose.

© Janlanga.lt. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti šioje svetainėje esančią informaciją.