Helios

ALIUMINIO STOGŲ SISTEMA/ROOF SYSTEMS

Aliuminio profiliuočių sistema be terminio
tarpiklio, skirta terasų ir stovėjimo vietų (pastogė
automobiliams) stogams statyti. Sistemą galima
stiklinti stiklu ir polikarbonato plokštėmis. Siauras
stogo konstrukcijas karkasas iš 55mm matomo
pločio profilių. Keli nutekamojo vamzdžio variantai
ir nuleidimo vamzdžiai diskretiškai paslėpti
laikančiuose stulpuose pabrėžia konstrukcijos
estetines savybes. Sistemos elementai leidžia
statyti estetines ir ekonomines stogo
konstrukcijas.

The series of aluminium profiles without thermal
break is designed for the construction of terraces,
verandas and roofs of parking spaces (carports).
The system is adapted to fill both glass and
polycarbonate panels. The profiles with 55mm
width viewing are used for the narrow frame of
the roof. A few variations of gutters and
downspouts that are discreetly hidden in the
supporting pillars emphasize aesthetics of the
arrangment. System components helps you create
aesthetic and economical roof structures.

Technine specifikacija/Characteristics:
Laikančiojo profilio plotis/Construction width
55 mm
Laikančiojo profilio aukštis/Construction depth
100 mm
Stogo nuolydis/Roof pitch
7° – 22,5°
Stiklo paketo storis /Infill thickness
8 – 16 mm.